Wat zijn de aangeboden diensten?

De aan de markt aangeboden monitoring in de sferen van klimaatprojecten die CO2 reductie bewerkstelligen en hierdoor klimaatverandering tegengaan ( ook wel in vakjargon ‘klimaatmitigatie’ geheten ) is op één manier te onderscheiden.

TMPC

De TMPC die door RDP Development wordt aangeboden staat voor Technisch Monitoring Prestatie Contract en is bedoeld voor optimalisaties van aanwezige technische installaties. Het economische systeem waaraan wordt meegewerkt is het bedrijfsmodel waardoor de klant bestaansrecht heeft.

Bijvoorbeeld.

In relatie tot missie en visie van RDP Development BV enerzijds én verschaffing van omzet van de klant op de korte termijn : Bij een afval-2 duurzame energie project is de primaire inkomstenbron de duurzame stroomlevering (verkoop) waarvoor geld wordt betaald door afnemers (stroomdistributiebedrijven), veelal door een concessie uit Feed-in Tariff Schemes (FIT). Voor de afval-2 duurzame energie sector volstaat de TMPC met monitoring van technische indicatoren zoals o.a. periodieke analyses van smeerolie in de motor, onderhoud, gaskwaliteit en -kwantiteit (in de tijd), diverse temperaturen en drukken in leidingen, met als doelstelling een hoogst mogelijke stroomproductie per dag te bereiken.

Een ander voorbeeld van een referentieproject, waarbij omzet op de korte termijn een ‘gat in de markt’ betrof – uitgevoerd voor KVM supplies die destijds product Wecare produceerde: Uit de periode na te zijn afgestudeerd als technisch natuurkundige aan TU Delft: Met secundaire doelstellingen om afvalbergen te verkleinen (‘refurbishing’ van printercartridges), was KVM Supplies geholpen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit (van product én productieproces), tegen zo laagst mogelijke kostprijs (o.a. uitval minimaliseren). Dit is een andere uitleg, maar met dezelfde bedoeling, van meewerken aan primaire bedrijfsdoelstelling voor zo hoog mogelijke opbrengst. De fabriek hiervoor in Tsjechië was gebouwd met medewerking van RDP Development tussen 2000 en 2005, waarin de omvang groeide van 4 naar 200 fabrieksmedewerkers.

 

CUA

CUA staat voor Carbon Upgrade Abonnement. Voor de CUA en ERPA die door Global Climate worden aangeboden, behelzen de activiteiten feitelijk in de kern net als TMPC technische monitoring, maar kent CUA meerdere vakdisciplines. Afhankelijk van de regelgevingen die worden gevolgd en die voortkomen uit de VN (UNFCCC) en afgeleide daarvan Gold Standard, kan deze monitoring gezien worden als een uitgebreide variant van de TMPC. DE CUA en ERPA werken met een gros aan uitgebreide indicatoren, waarbij bijvoorbeeld voor een buitenlandse kleinschalige waterkrachtproject periodiek moet worden gemonitord:

 1. Luchtkwaliteit
 2. Bodemkwaliteit/erosie/sedimentatie
 3. Geluidskwaliteit
 4. Biodiversiteit
 5. Leefomstandigheid van de armen
 6. Humane en institutionele capaciteit (training en borging van kennis)
 7. Kwantiteit in werkverschaffing en inkomsten
 8. Technologische kennisoverdracht en ontwikkeling van technologische zelfbeschikking
 9. Waterkwaliteit en hoeveelheid
 10. Kwaliteit van (gezondheid en veiligheid van) medewerkers
 11. Toegang tot betaalbare en duurzame energie

De laatste drie indicatoren zijn feitelijk de TMPC. Alle voorgaande 8 zijn aanvullende eisen. Het totaal maakt monitoring onder CUA en ERPA. En jaarlijks, soms maandelijks, soms zelfs dagelijks moet een klant hier wél een logboek in haar administratie van bijhouden. En dat moet idealiter betaald worden uit verworven inkomsten waar klant in ideale geval recht op heeft, namelijk uit de jaarlijkse CO2 reductie die de klant bereikt. Dit is pas een product op een markt die door de verschillende wereldwijde instanties na registratie, validatie en jaarlijkse verificatie worden beheerd, die men CER en VER noemt. Dan heeft de klant feitelijk een concessie: elke vermeden ton CO2 (dit is 1000 kg CO2 ) die niet in de atmosfeer komt, en daardoor dus CO2 in de atmosfeer reduceert, vertegenwoordigt 1 CER of VER. Als voorbeeld, voor de afval-2 duurzame energie in Ecuador die in equivalentie 30.000 CER of VER per jaar oplevert, wordt afhankelijk van de verkoop in één van de twee voornoemde markten een prijs betaald aan de klant na jaarlijkse verificatie van monitoring rapport. <<< de marktprijs van 1 CER is tot op heden nog geen schamele 0,21 €  >>> . In de CER markt krijgt de klant dus nog geen 7.000 € per jaar. Dat is weinig, als je beschouwt dat een jaarlijkse verificatie door certificerende instantie aangeboden wordt voor bedragen tussen de 5.000 en 15.000 €, afhankelijk van de complexiteit van project en de noodzakelijke reizen voor controle en tests op locatie. Daar gaat de business case van de klant dus al! Aan Global Climate dus de uitdaging om met de klant mee te denken, bijvoorbeeld om over een langere periode (verkapt) risicodragend voor de monitoringdienst betaald te worden (want voor niks gaat de zon op). Vandaar een abonnement. Dit kan bijvoorbeeld vanuit een percentage van de CER of VER prijzen. En zullen die naar verwachting een keer gaan stijgen?

Tot zover de uitleg over aangeboden diensten voor monitoring middels CUA en TMPC. Ik hoop dat het met deze uitleg duidelijk wordt. Al is het alleen al om voor mijzelf helder te kunnen hebben.  Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u die te allen tijde kwijt, bijvoorbeeld in een comment hieronder?

Bedankt voor de tijd.

Global Challenges      Dutch Solutions!

 

Met vriendelijke groet,

ir. R. (Rogier) van Meenen

Comment(1)

 1. RDP Development nieuwe opdracht! – Global Challenges Dutch Solutions! says:

  […] de categorie Carbon Upgrade Abonnementen (CUA), heeft RDP Development de eerste […]

Post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d