Methaan Hergebruik Project

Niet scheiden van afval is een groot probleem in derde wereld landen. Het is normaal dat meer dan de helft organisch afbreekbaar is, dat allemaal te composteren is. Het is ook normaal dat minimaal één vijfde daarvan voedselafval is. En alles dumpen op stortplaatsen is normaal in derde wereld landen, ook in Latijns Amerika, bijvoorbeeld Honduras, Ecuador of Mexico. Dit project vangt methaanuitstoot af en zorgt voor elektriciteit op het openbare elektriciteitsnet. Geld dat wordt ingezameld met de verkoop van Gold Standard credits wordt gebruikt voor uitbreiding van duurzame energie investeringen naar verder afgelegen gebieden. Lokale gemeentes hebben er baat bij voor beheer en onderhoud van de sanitaire afvalvoorziening. En lokale werknemers blijven in dienst, dat ten goede komt van duurzame uitstraling van stad en landschap, voor verbetering van lokale gezondheid, welzijn en milieu.

To make the planet cleaner

Geen wet of regelgeving geldt hiervoor … Corruptie belemmert zuivere zaken doen  … Geen test werkt, behalve aan het einde (hydrologische toestand) … Angst voor corruptie belemmert de daadkracht van een bedrijfsagenda die is gericht op korte termijn … Grote afstand & gebrek aan kennis en ervaring wijst uit dat het ontwikkelingswerk is, dat CAPEX & OPEX ongenadig hoger laat zijn.

To make the planet cleaner

In de voedselketen (oftewel omgedraaid naar wanneer voedsel tot afval verwordt: op de ladder van Lansink), is dit de onderste trede: storten

Voedsel is al afval verworden. Het is op een afvalberg terecht gekomen en het gaat na 30 dagen biologisch afbreken. Maar met alle overige verontreinigingen in de afvalberg kan het allemaal heel giftig worden en als afvalwater terecht komen in het oppervlaktewater. Hoewel het in de voedselketen de laatste stap is, kan er nog steeds iets zinnigs gedaan worden, door de afvalberg netjes af te dichten (onder en boven), zodat het afvalwater blijft waar het is. De bijkomstigheid van het biologische afbraakproces is dat er een heleboel methaangas vrij komt. Bij het netjes collecteren via bronnen en pijpen, en het geleiden naar een verwerkingsfaciliteit, kan het gas worden gebruikt voor bijvoorbeeld stroom op te wekken. Het gas kan ook worden gefakkeld, zodat het niet meer in de atmosfeer terecht komt. Doordat methaangas 25 keer zo sterk broeikasgas is als CO2, scheelt dit dus in de klimaatverandering. Vandaar dat dit project SDG 13, climate action bedient.

Oplossing 1

Als technisch projectdirecteur, is hoop, geloof & vertrouwen geboden, in tijd dat dat voor de gehele publiek private partnership nul was (op niveau van technische haalbaarheid) … .

Oplossing 2

Combineren van creativiteit & logisch nadenken … .

Oplossing 3

Netwerk van Nederlandse experts … .

Oplossing 4

Geen woorden maar daden mentaliteit … .

Storten van afval

Hoewel wij waarde zien in oplossen van afvalberg problemen, wij ook onderkennen dat dit projecten zijn die aan SDG 13 werken, stellen we ons desondanks niet meer actief op voor dit doel alleen … Wij zoeken meer naar oplossingen in preventie, derhalve SDG 12, responsible production & consumption … Wat niet overmatig wordt geproduceerd, wordt niet weggegooid.

Actief op zoek naar projecten

Wij zoeken projecten op raakvlakken van SDGs 12, 13 & 15 , optioneel evenwel ook SDG 17, ook al is met dit laatste in de huidige partnership realistisch gezegd geen enkele ervaring … .

Voorbeelden die passen in ons profiel zijn:

Biologische landbouw in Balans Bos … Toelichting in onze blog …. Ideeën voor projecten horen we graag!

Donate Now