Compostering in ontwikkelingslanden – Haalbaarheidsstudie


In de rebound
Een haalbaarheidsstudie van januari tot en met juni 2023
Voor RED, de Hondurese partner van Global-Climate PCAE, die zich in Nederland aan het IHE/UN te Delft met Europese know-how bekwaamd heeft in technieken voor een duurzaamheidseconomie in ontwikkelingslanden


Voor 1 provincie in Honduras, Cortes, en voor 3 gemeentelijke gouverneurs van
San Antonio de Cortes;
San Fracisco de Yojoa;
Santa Cruz de Yojoa.
Ongeveer 60 km ten zuiden van San Pedro Sula, westelijk in Honduras, waar ook El Progreso ligt, dat
bij bezoek vanaf 2018 als basis dient voor RDP Development als Nederlandse partner van
Global-Climate PCAE in Midden-Amerika.

Executive Summary van de studie:
Voor 3 steden, tellende 140.000 inwoners met bijna 110.000 kg afval per dag. 13000 ton CO2-
equivalent per jaar aan vermindering van uitstoot.
Hoe dit te bereiken:


Inzameling van organisch afval tezamen met restafval (waaronder plastics). De scheiding vindt plaats
vlak voor de stortplaatsen. Die scheiding vindt procesmatig, voorlopig handmatig/semi-automatisch,
maar snel al meer en meer automatisch plaats (let op de werkgelegenheid). Het plastic wordt
gescheiden, net als het glas, metaal en het organisch materiaal. De stortplaatsen van de gemeentes
waar dit terecht komt, worden zijdelings voorzien van terreinen die gescheiden organisch afval kan
laten composteren. Dit composteringsproces is een bewezen techniek die wordt erkend door de
Gold Standard certificering om de CO2 uitstoot die gepaard gaat met de baseline situatie, namelijk
storten en verval van organisch materiaal (dat leidt tot methaan uitstoot). Voor die baseline kan een
alternatief worden ontwikkeld. Zover als mogelijk en de lokale situatie kan toelaten (haalbaarheid), kan men in plaats van alles storten, de organische materialen scheiden en composteren, waarna de
compost kan worden aangewend op (en verkocht aan de boeren van) de omliggende akkers.

Het principe van activiteiten benodigd voor compostering (12 weken)

Het broeikasgas methaan dat voorkomen wordt om uitgestoten te worden vanuit een stortplaats, is de ecologische klimaat impact die wordt behaald (SDG13).


Een uitleg over deze baseline kan worden gevonden onder de “Rogier legt de eerste trede van deladder van Lansink uit aan de hand van praktisch voorbeeld”.


De berekende uitstootvermindering is 13.000 ton CO2-equivalent (SDG 13), volgens erkende Methodology AMS-III.F, “Avoidance of methane emissions through Composting – Version 11.0”


Het geld verdienen aan SDG 13 komt door promotie en een aan Global-Climate PCAE verbonden marktplaats. Dat geld komt ten goede aan het project en de investeringen die gepaard gaan met duurzame ontwikkeling. Onder duurzame ontwikkeling wordt verstaan dat lokale bevolking wordt betrokken bij de economische activiteiten die ontstaan door het project, werkgelegenheid voor scheiding, creëren en verkoop van nieuwe producten uit de restproducten van scheiding (SDG 8). Er ontstaat verbetering van de lokale milieu/omgeving waar het afval niet meer in geulen langs de
straten terecht komt, maar een plaats krijgt in het economische systeem als nuttig product waaruit nuttige producten gemaakt kunnen worden (SDG 9, 11 & 12).


Aan partner RED is in juni 2023 de haalbaarheidsstudie door RDP succesvol overhandigd, waarna RED de provincie en 3 gemeentelijke besturen kan overtuigen voor een potentieel vervolg (aanvraag Gold Standard certification).

Post a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d