Veelbelovende lezingencyclus over vrije markt en natuur

Traditiegetrouw organiseert het Stedelijk Gymnasium in het kader van het Studium Generale een interessante lezingencyclus die voor belangstellenden toegankelijk is. De rode draad die de drie lezingen dit jaar verbindt is het thema de vrije markt en de natuur. De vrije markt heeft invloed op hoe wij als mens zijn en op hoe wij omgaan met de natuur. Dat roept vragen op. Heeft de vrije markt ook een schaduwzijde? Gaat het soms ook niet ten koste van dingen die voor ons van essentieel belang zijn zoals de natuur? 

Als eerste komt op donderdag 2 april filosoof Jelle van Baardewijk, een van de auteurs van het boek Het Goede Leven en de Vrije Markt zijn verhaal houden dat draait om de prikkelende vraag ‘Wat is het goede leven en brengt de vrije markt ons daar dichterbij of voert ze ons er juist vandaan?’

In de tweede lezing op dinsdag 14 april richt oud-leerling en historicus Bas van Bavel, vorig jaar nog winnaar van een Spinozapremie, zich op de vraag wat er nodig is om een goede samenleving op te bouwen en welke rol de vrije markt daarbij speelt. 

Op donderdag 4 juni komt ten slotte klimaatwetenschapper Bart Verheggen, eveneens oud-leerling. Hij publiceerde onlangs het boek Wat Iedereen zou Moeten Weten over Klimaatverandering. Verheggen wil de wetenschappelijke inzichten in het actuele klimaatdebat goed in beeld brengen zodat daarover een waarheidsgetrouwe en zinnige maatschappelijke discussie gevoerd kan worden.

De lezingen worden gehouden op het Stedelijk Gymnasium aan de Nassausingel 7 in Breda en zijn vrij toegankelijk. Aanmelden is wel nodig, dat kan eenvoudig via dit formulier.

Meer informatie over de lezingen en de sprekers is te vinden in de bijgaande brochure Studium Generale 2020, De vrije markt en de natuur’.

U ben van harte welkom op één, twee of alle drie de lezingen van het Studium Generale Stedelijk Gymnasium Breda 2020:

Lezing Jelle van Baardewijk
Donderdag 2 april 2020, van 20.00 tot 21.00
Inloop om 19:30

Lezing Bas van Bavel
Dinsdag 14 april 2020, van 20.00 tot 21.00
Inloop om 19:30

Lezing Bart Verheggen
Donderdag 4 juni 2020, van 20.00 tot 21.00
Inloop om 19:30

Stedelijk Gymnasium Breda
Nassausingel 7
4811 DE Breda

Contact: Ivar van der Heide
heide@gymnasiumbreda.nl

%d