Bodemleven verbetering

Biodiversiteit en wildleven worden extra gewaardeerd in Gold Standard credits. Hiervoor is speciale aandacht bij het Betulia Hydroelectric project en wordt enorm veel voorgefinancierd in herbeplanting van bomen in bos. Lokaal rondom het project lopen programma’s voor aanplant, beheer en onderhoud van bossen. Bijvoorbeeld in Honduras, voor de bossen op het land dat we beschermen in het Betulia hoogland en laagvallei, zijn tot 2018 sinds 2014 al 6000 mahoniebomen gegroeid. Nog eens 5000 zijn in stadium van de aangroei. Geld dat wordt ingezameld door Gold Standard credits te verkopen wordt gebruikt voor duurzame investeringen in biodiversiteit en wildleven in projecten in de verder afgelegen gebieden. Sinds we planten in ontboste gebieden, komt dit ten goede van gebieden die worden beschermd door lokale gemeenschappen rondom het project. Het bos krijgt daardoor van nature lokale waarde, dat ten goede komt van lokale diersoorten, lucht, milieu en gezondheid. De focus is sinds midden 2020 ook komen te liggen op het helpen van boeren in Nederland, België en Duitsland. Zie berichten in 2020 https://www.global-climate.nl/global-climate-brengt-met-de-boer-sdgs-in-actie/ en in 2021 https://www.global-climate.nl/news-update-new-gold-standard-project-idea-notification/.

To make the planet greener

Geen wet of regelgeving geldt hiervoor … Corruptie belemmert zuivere zaken doen  … Geen test werkt, behalve aan het einde (ook soort van hydrologische toestand, behalve dan dat dit volgens ingewijden mineralisatie van de bodem schijnt te zijn) … Angst voor corruptie belemmert de daadkracht van een bedrijfsagenda die is gericht op korte termijn … Grote afstand & gebrek aan kennis en ervaring wijst uit dat het ontwikkelingswerk is, dat CAPEX & OPEX ongenadig hoger laat zijn.

To make the planet greener

In de voedselketen (oftewel omgedraaid naar wanneer voedsel tot afval verwordt: op de ladder van Lansink), is dit de bovenste trede: zorgen voor preventie

Organische stof (OS) met opgeslagen C (het molecuul koolstof) in de bodem schijnt minimaal 2-3% per jaar te zijn verdwenen, en verdwijnt nog steeds! Droogte zorgt voor verdere mineralisatie van de bodem door zuurstof-toevoer (het molecuul O2, tezamen met C, vormt zich om tot CO2). Projecten die het jaarlijkse verlies van OS compenseren, en additioneel extra OS kunnen toevoeren, zullen SDGs 12, responsible production & consumption en 15, life on land bedienen.

Oplossing 1

Als technisch adviseur is hoop, geloof & vertrouwen geboden, in tijd dat dat voor de gehele partnership nul was (op niveau van economische haalbaarheid) … .

Oplossing 2

Combineren van creativiteit & logisch nadenken … .

Oplossing 3

Netwerk van Nederlandse experts … .

Oplossing 4

Geen woorden maar daden mentaliteit … .

Biodiversiteit

Wij zien waarde in oplossen van problemen met gebrek aan organische stof in de bodem. Wij onderkennen ook dat dit projecten zijn die aan SDG 13 werken en hierdoor een verdienmodel zullen kennen, derhalve stellen we ons actief op voor dit doel … .

Actief op zoek naar projecten

Wij zoeken projecten op raakvlakken van SDGs 12, 13 & 15 , optioneel evenwel ook SDG 17, ook al is met dit laatste in de huidige partnership realistisch gezegd geen ervaring … .

Voorbeelden die passen in ons profiel zijn:

Biologische landbouw in Balans Bos … Toelichting in onze blog …. Ideeën voor projecten horen we graag!

Donate Now