Distributed Generation Solar Central-America

Dit project is in de PRECERT fase voor installatie van zonnepanelen bij kleinverbruikers, kleinschalige publieke instellingen (ziekenhuizen), kleine bedrijven en huishoudens. Zij hebben momenteel dure, niet-duurzame stroom en kampen met veel stroomuitval. In landen als Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belize en de Dominicaanse Republiek komt niemand aan 100% betrouwbare duurzame stroom. En als men dat al zou doen, dan is dat voor de gemiddelde burger of hardwerkende ondernemer zo duur, dat er geen geld meer over is voor andere uitgaven die hard benodigd zijn, zoals voedsel, school en gezondheid. Bij dit project wekt kleinverbruiker zelf duurzame stroom op, zonder zelf te hebben hoeven investeren. Een aantal jaren wordt de installatie gehuurd, waarna het eigendom zal worden. De lokale partner van Global-Climate die dit ontwikkeld is Green Light Renewable Energy SA.

Geld dat wordt ingezameld met de verkoop van Gold Standard credits wordt gebruikt voor uitbreiding van duurzame energie investeringen naar verder afgelegen gebieden. Eindgebruikers hebben er baat bij voor beheer en onderhoud van de duurzame energievoorziening. Lokale bedrijven worden ingehuurd voor installatie, dat ten goede komt van werkgelegenheid en milieu (verschuiving van fossiele naar duurzame infrastructuur). En goedkopere stroom en geen stroomuitval zorgt voor verbetering van lokale gezondheid en welzijn (verbeterde koeling van voeding en medicatie).

To make the planet lively

Er is weliswaar wet en regelgeving hiervoor (zogenaamde PPA als private partij met overheid), maar betalingen blijven geregeld anderhalf jaar uit … Corruptie belemmert zuivere zaken doen   … Angst voor corruptie belemmert de daadkracht van een bedrijfsagenda die is gericht op korte termijn … In 2019 en 2020 kende het gebied een sociale onrust die is uitgemond in een guerilla-oorlog, communistische guerillas zijn extreem gewelddadig en zijn erg tegen elke groep die probeert in het gebied te ontwikkelen … Grote afstand & gebrek aan kennis en ervaring wijst uit dat het ontwikkelingswerk is, dat CAPEX & OPEX ongenadig hoger laat zijn.

To make the planet lively

In de energiesector: nuttig gebruik van zonlicht

Projecten die zorgen voor duurzame energie zoals zonne-, wind- en waterkracht, zullen SDGs 7, clean & affordable energy bedienen.

Oplossing 1

Als technisch adviseur is hoop, geloof & vertrouwen geboden, in tijd dat dat voor de klant nul was (op niveau van economische haalbaarheid) … .

Oplossing 2

Combineren van creativiteit & logisch nadenken … .

Oplossing 3

Netwerk van Nederlandse experts … .

Oplossing 4

Geen woorden maar daden mentaliteit … .

Stroom aan een ieder

Wij zien waarde in duurzame energie voor iedereen. Wij onderkennen ook dat dit projecten zijn die aan SDG 13 werken en hierdoor een verdienmodel zullen kennen, derhalve stellen we ons actief op voor dit doel … .

Actief op zoek naar projecten

Wij zoeken projecten op raakvlakken van SDGs 7, 8  en 9 (Innovatie van infrastructuur) & 13.

Voorbeelden die passen in ons profiel zijn:

Betulia Hydroelectric Project … Toelichting in onze blog …. Ideeën voor projecten horen we graag!

Donate Now