Betulia Small Hydro Project

Gold Standard gecertificeerd. Een gebrek aan toegang tot elektriciteit is een groot probleem in noordelijk Honduras. Deze kleinschalige ‘run-of-river’ waterkrachtcentrale levert elektriciteit aan het openbare net, in het belang flora en fauna te beschermen. Geld dat wordt ingezameld door Gold Standard credits te verkopen wordt gebruikt voor uitbreiding van duurzame energie investeringen naar verder afgelegen gebieden in Centraal-Amerika, zoals Puerto Lempira in Honduras. Daar zullen duizend families toegang krijgen tot duurzame elektriciteit, waarmee ze voordeel zullen opdoen in het kunnen organiseren van lokale gezondheidszorg, educatie en gezond voedsel.

To make the planet lively

Er is weliswaar wet en regelgeving hiervoor (zogenaamde PPA als private partij met overheid), maar betalingen blijven geregeld anderhalf jaar uit … Corruptie belemmert zuivere zaken doen  … Geen test werkt, behalve aan het einde (ook soort van hydrologische toestand, behalve dan dat door droogte in afgelopen 2 opeenvolgende jaren 2018 en 2019 het geanticipeerde rendement niet gehaald kon worden, en bedrijf genoodzaakt werd om maatregelen te treffen) … Angst voor corruptie belemmert de daadkracht van een bedrijfsagenda die is gericht op korte termijn … In 2019 en 2020 kende het gebied een sociale onrust die is uitgemond in een guerilla-oorlog, communistische guerillas zijn extreem gewelddadig en zijn erg tegen elke groep die probeert in het gebied te ontwikkelen … Grote afstand & gebrek aan kennis en ervaring wijst uit dat het ontwikkelingswerk is, dat CAPEX & OPEX ongenadig hoger laat zijn.

To make the planet lively

In de energiesector: nuttig gebruik van stromend water door zwaartekracht

Projecten die zorgen voor duurzame energie zoals zonne-, wind- en waterkracht, zullen SDGs 7, clean & affordable energy bedienen.

Oplossing 1

Als technisch adviseur is hoop, geloof & vertrouwen geboden, in tijd dat dat voor de klant nul was (op niveau van economische haalbaarheid) … .

Oplossing 2

Combineren van creativiteit & logisch nadenken … .

Oplossing 3

Netwerk van Nederlandse experts … .

Oplossing 4

Geen woorden maar daden mentaliteit … .

Stroom aan een ieder

Wij zien waarde in duurzame energie voor iedereen. Wij onderkennen ook dat dit projecten zijn die aan SDG 13 werken en hierdoor een verdienmodel zullen kennen, derhalve stellen we ons actief op voor dit doel … .

Actief op zoek naar projecten

Wij zoeken projecten op raakvlakken van SDGs 7 en 9 (Innovatie van nfrastructuur) & 13, optioneel evenwel ook SDG 17, ook al is met dit laatste in de huidige partnership realistisch gezegd geen enkele ervaring … .

Voorbeelden die passen in ons profiel zijn:

Betulia Hydroelectric Project … Toelichting in onze blog …. Ideeën voor projecten horen we graag!

Donate Now